Profil Zadavatele - VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60053459
Název profilu zadavatele: VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. (http://www.arena-vitkovice.cz)
profilu zadavatele: 25911368
« Zpět na vypsané VZ

„Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly – KONCEPČNÍ STUDIE, DUR, DSP a DPS“

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P16V00042016
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka neukončena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Předmět
  Předmětem zadávané podlimitní veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami, tj. vyhotovení projektových dokumentací koncepční studie, dokumentace pro územní a stavební řízení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh a prováděcích vyhlášek, včetně výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, spočívající v projednání dokumentací pro územní a stavební řízení a zajištění všech potřebných podkladů, posudků, vyjádření a smluv pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, zastupování v územním a stavebním řízení, včetně zajištění potvrzení o nabytí právní moci těchto rozhodnutí (vyřízení příslušných rozhodnutí k provedení stavby) a dále projektové dokumentace pro provádění staveb.
 • Předpokládaná hodnota
  5 700 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  30.8.2016 21:00:56
 • Poslední změna
  22.9.2016 12:34:56, VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
 • Lhůta pro podání nabídek
  15.9.2016 14:00:00
 • Kontaktní osoba
  Kamil Vrubl, vrubl@arena-vitkovice.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)